Τμήμα Βοηθημάτων Χαμηλής Όρασης

Η αύξηση των περιπτώσεων ασθενών με ηλικιακή εκφύλιση της ώχρας κατέστησε αναγκαία την ύπαρξη ειδικού τμήματος "Βοηθημάτων χαμηλής οράσεως".

Στο τμήμα αυτό του Ινστιτούτου αξιολογείται από ειδικό προσωπικό, η χαμηλή όραση των ασθενών- όχι μόνον από ηλικιακή εκφύλιση της ώχρας, αλλά και από άλλες παθήσεις που προσβάλλουν την ώχρα και το οπτικό νεύρο -όπως διαβήτης , εκφυλίσεις των φωτουποδοχεων, παθήσεις του οπτικού νεύρου- σε συνάρτηση με τα υπόλοιπα ευρήματα των ειδικών εξετάσεων όπως οπτικό πεδίο, ευαισθησία στις αντιθέσεις, φλουοροαγγειογραφια, ΗΑΓ και οπτικό πεδίο και χορηγούνται ειδικά βοηθήματα ώστε οι ασθενείς να επιτύχουν βελτίωση της οράσεως των.

Τα βοηθήματα αυτά είναι ειδικά μεγεθυντικά η τηλεσκοπικά γυαλιά τα οποία μεγεθύνουν τα γράμματα και τους αριθμούς, φορητοί φακοί η και μη φορητοί αυτοφωτιζομενοι φακοί, οι οποίοι επιτρέπουν την ανάγνωση, ως και ειδικές οθόνες τηλεοράσεως.

Επίσης δίδονται και οι αναγκαίες οδηγίες για την χρησιμοποίηση διαφόρων μεθόδων η οργάνων π.χ ηχητικά ρολόγια, οι οποίες βοηθούν στην καθημερινή ζωή των ασθενών.

Τα βοηθήματα χαμηλής οράσεως είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε άτομα τα οποία διατηρούν μικρή όραση π.χ 2/10 η και λιγότερη.