Παιδοοφθαλμολογικο Τμήμα – Τμήμα Ορθοπτικής

Στο Παιδοοφθαλμολογικο τμήμα του ΟΜΜΑ αντιμετωπίζεται διαγνωστικά και θεραπευτικά, το σύνολο σχεδόν των οφθαλμολογικών προβλημάτων της παιδικής ηλικίας.

Η θεραπεία περιλαμβάνει συντηρητικά μέσα π.χ. γυαλιά , κολλύρια, ορθοπτικές ασκήσεις και χειρουργικές επεμβάσεις.

Σημαντικά προβλήματα της παιδικής ηλικίας είναι:

Στραβισμός – αμβλυωπία.

Μια πολύ κοινή πάθηση της παιδικής ηλικίας που αγγίζει το 4% του γενικού πληθυσμού, μελετάται και αντιμετωπίζεται συντηρητικά η χειρουργικά κατά περίπτωση. Το μάτι που στραβίζει βαθμιαία «τεμπελιάζει», παύει δηλαδή να βλέπει καθαρά ακόμη και με γυαλιά.
Το «τεμπέλιασμα» αυτό που ονομάζεται επιστημονικά αμβλυωπία, δεν προκαλείται μόνο από στραβισμό αλλά και από άλλα αίτια που πρέπει να ερευνηθούν και να διορθωθούν στην πρώτη παιδική ηλικία διότι μετά την πρώτη δεκαετία της ζωής η αμβλυωπία θα παραμείνει εφ’ όρου ζωής. Είναι γνωστό ότι 7% των ανθρώπων έχουν κάποιο βαθμό αμβλυωπίας που απέκτησαν στην παιδική τους ηλικία και δεν αντιμετωπίσθηκε σωστά.

Διαθλαστικά προβλήματα

Η μυωπία, η υπερμετρωπία και ο αστιγματισμός δεν είναι δυστυχώς προνόμιο των ενηλίκων μόνον. Η εύπλαστη οπτική λειτουργία των παιδιών απαιτεί τον ακριβή αντικειμενικό έλεγχο και την χορήγηση γυαλιών όταν αυτό είναι αναγκαίο.

Συγγενής καταρράκτης και γλαύκωμα

Σπάνια νοσήματα στα παιδιά, τα οποία όμως απαιτούν άμεση συντηρητική η χειρουργική θεραπεία διότι η ύπαρξη τους μπορεί να αποβεί καταστροφική για την εύπλαστη παιδική όραση αν δεν αντιμετωπισθούν εγκαίρως.

Οφθαλμολογικές λοιμώξεις στα παιδιά.

Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην ανάπτυξη ήπιων λοιμώξεων όπως είναι οι επιπεφυκίτιδες και οι βλεφαρίτιδες ή και σοβαρότερων λοιμώξεων όπως η δακρυοκυστιτιδα ή η κυτταριτιδα του οφθαλμικού κόγχη που θα απαιτήσουν την χορήγηση ενδοφλέβιας αντιβιοτικής αγωγής.